Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Traject 58 wordt vertegenwoordigd door de Coöperatie Dichtbij.

Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de cliëntenraad (CR). Het doel van de cliëntenraad is om, kijkend vanuit het perspectief van cliënten en hun directe naasten, de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen de coöperatie kritisch te volgen en advies uit te brengen.

Klik voor meer informatie over de cliëntenraad.