Voor professionals

Hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten? Je kunt dan beter iets echt anders doen: Traject 58! Wij zijn er voor jongeren die hun draai niet kunnen vinden en vooruit willen. Met ons doorbreken jongeren alle patronen die ze kennen. Als het op andere manieren niet is gelukt, kom je bij Traject 58. 

Bij Traject 58 zetten de ervaren trajectbegeleiders en de gedragswetenschapper altijd de jongeren met hun hulpvraag centraal. Niet omdat het een hippe modeterm is, maar omdat wij geloven dat dit de enige manier is waarop jongeren weer de regie over hun leven kunnen voeren. Lees op deze pagina wat onze aanpak betekent voor jongeren en de maatschappij.

Voor wie is Traject 58?

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar met psychosociale of psychiatrische problematiek. Soms gecombineerd met verslavingsproblematiek met als gevolg vaak gedragsproblematiek. De jongeren ervaren problemen op verschillende leefgebieden, leven op afstand van de maatschappij en zijn niet meer in staat om de patronen te doorbreken.

Intrinsieke motivatie aanwakkeren

Jongeren zijn onze toekomst. De meeste Nederlandse jongeren volgen het gangbare pad van de maatschappij, via school naar werk en een zelfstandig bestaan. Maar in het Noorden heeft 10 tot 17 procent van de jongeren daarbij hulp nodig, in de vorm van jeugdzorg. Vaak komen zij zo weer op het goede spoor, maar soms lukt dat niet. Er ontstaat een patroon waarin de omgeving bepaalt wat een jongere moet doen, en de jongere zich daar steeds meer tegen afzet. De werkwijze van Traject 58 is van begin tot eind erop gericht om dit patroon te doorbreken en de jongere regie te laten voeren over zijn leven en te laten ontdekken wat hij daarvoor nodig heeft. Het is de jongere zijn proces. 

Traject 58 biedt een zeer intensieve aanpak die jongeren helpt hun leven weer op de rails te zetten. 

De jongere kiest
Traject 58 weet aan te sluiten bij jongeren en gaat uit van hun mogelijkheden. Bij ons krijgen jongeren hun leerpad terug. En we maken ze eigenaar van hun probleem, zodat zij ook eigenaar kunnen worden van de oplossing.

Hier mogen zij zelf ontdekken wat ze leuk vinden – en wij begeleiden eromheen. Ze maken zelf keuzes, bepalen zelf hun hulpvragen en kiezen zelf voor verandering. En ze ontdekken wat ze daarvoor nodig hebben. De jongeren komen zo weer vooruit door hun eigen intrinsieke motivatie.

Geen wachtlijsten
De keuze van een jongere om met ons in traject te gaan, is beslissend voor zijn leven. Dit vergt een goede voorbereiding. Daarom duurt onze intake gemiddeld drie tot vier weken. Maar we kunnen sneller handelen als het moet. Traject 58 werkt niet met wachtlijsten. Uiteraard is voor deelname aan het traject een indicatie of beschikking binnen de Jeugdwet en/of WMO nodig.

Het traject: buitenland

De wereld draait door, maar Traject 58 zet het leven van jongeren even stil, en op zijn kop. Onze trajecten beginnen bijna altijd in het buitenland. Ver weg van de veeleisende maatschappij en het systeem waarin de jongeren zijn vastgelopen.

De jongeren verblijven langdurig in landen als Frankrijk en Italië. Meestal op een boerderij, maar in ieder geval op een afgelegen plek met rust. Hier doorbreken ze onwenselijke patronen en ontdekken nieuwe functionele patronen.

Stilstaan om weer vooruit te komen.

Intensieve begeleiding

Elke week bezoeken de buitenlandbegeleiders van Traject 58 elke jongere bij het gastgezin waar hij verblijft. De jongere vertelt hoe het gaat, waarmee hij bezig is én wat hem bezig houdt. De buitenlandbegeleiders leggen de ontwikkelingen vast en bespreken deze wekelijks met de trajectbegeleiders in Nederland. De Nederlandse trajectbegeleiders gaan iedere zes weken bij de jongere op bezoek. Het is een heel intensief proces, waarin de begeleiding steeds wordt bijgesteld. Zo’n traject duurt gemiddeld negen maanden, maar soms meer dan een jaar.

Een belangrijke vraag die wij vaak krijgen is: hoe komt het dat een traject zo lang duurt? Want tijd is geld. Ons antwoord is dat blijvende verandering nou eenmaal tijd nodig heeft. De ontdekkingstocht van de jongere naar identiteit en overtuiging kost tijd en ligt aan de basis van blijvende verandering. De benodigde gedragsverandering vraagt oefening, toewijding en het doorlopen van verschillende fases in het proces. De jongere doet hiermee succes-ervaringen op en leert hierover communiceren met mensen die voor hem belangrijk zijn. Pas op basis van deze veranderingen kan de jongere werken aan terugkeer naar Nederland.

Lees meer over Traject Buitenland

Lees meer over de aanpak van buitenlandbegeleiders

Lees meer over de ervaring van jongeren

Lees meer over het systemisch werken

Het traject: Nederland

Het Nederland-traject komt in grote lijnen overeen met het buitenland-traject. Het Nederland-traject is ontwikkeld voor jongeren van dezelfde doelgroep, maar waarbij om specifieke redenen het niet wenselijk is om de jongere in het buitenland te plaatsen. De jongere verblijft dan doorgaans op een agrarisch bedrijf in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe.

Lees meer over Traject Nederland

Terugkeer in Nederland

Aangezien elk traject maatwerk is, is terugkeer naar Nederland ook maatwerk. Wat we niet doen, is van tevoren voor een jongere bepalen hoe het vervolg in Nederland eruitziet. De kunst is dat de jongere zijn of haar terugkomst zélf regisseert, en wij aansluiten bij zijn verandering. Zelf kiezen, zelf uitvoeren, aangeven wat je daarvoor nodig hebt. Net zoals het in het normale leven werkt.

Goede keuzes maken
In het buitenland ontdekt de jongere wat hij met zijn leven wil. Natuurlijk ondersteunen we hem bij het maken van goede keuzes en bij het uitvoeren van zijn plannen. Onder onze begeleiding gaat hij aan de slag met haalbare doelen, zoals het vinden van een woonplek, het halen van een diploma of het vinden van werk. De jongere leert te gaan staan voor zijn eigen plannen. Allemaal vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie om weer vooruit te komen.

Een vast gezicht
Hoelang we een jongere blijven volgen? Zolang als het nodig is. Dat kan een paar maanden zijn, maar net zo goed een jaar of meerdere jaren. Hierbij blijft dezelfde trajectbegeleider betrokken die de jongere in het buitenland opzocht. Een vertrouwd gezicht biedt namelijk belangrijke vastigheid in de lastige periode waarin het nieuwe gedrag in de oude omgeving overeind moet blijven.

Die trajectbegeleider kent ook alle valkuilen én krachten die een jongere heeft laten zien. Zelfs jaren later kan een jongere nog af en toe contact hebben met de trajectbegeleider. Gewoon om even te bespreken hoe het gaat. Omdat ze elkaar zo goed kennen.

Lees wat we doen bij een terugval

Loading...

Neem contact op met ons

"*" geeft vereiste velden aan