Welkom op de website van Traject 58

Traject 58 is een particuliere hulpverleningsorganisatie die voor in Nederland woonachtige jongeren (14 - 24 jaar met uitloop naar 24+) individuele zorgtrajecten op maat aanbiedt. De trajecten vinden plaats in Frankrijk, Nederland of in de thuissituatie. De trajecten zijn in alle gevallen toeleidend naar school of werk (of een combinatie).

Bij Traject 58 zijn vier trajectbegeleiders en één medewerker beleid en ontwikkeling werkzaam. Daarnaast is op free-lancebasis een GGZ-psycholoog verbonden aan de organisatie. Kleinschalig met korte lijnen en duidelijke contacten.
 
De trajecten zijn bedoeld voor jongeren die vastlopen in de huidige situatie en al langere tijd het gevoel hebben niet meer vooruit te komen. Afhankelijk van de situatie en de mogelijkheden van de jongere wordt een ervarend-leren traject op maat aangeboden die het beste aansluit op de hulpvraag. Traject worden betaald vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura). Jongeren die voor een dergelijk traject in aanmerking willen komen hebben een indicatie voor een van deze twee vormen (klik hier voor meer pgb-informatie).

De coaching wordt gedaan door Traject 58 vanuit een veranderings-
en oplossingsgerichte methodiek en systeemgerichte benadering.
 
Traject 58 is in het voorjaar van 2008 opgericht vanuit een jarenlange ervaring in deze hulpverleningsvariant. De naam ‘Traject 58’ komt van het Franse departement 58 ‘Nièvre’. Hier zijn we ooit begonnen met de Frankrijk-trajecten. Inmiddels werken we in drie andere gebieden in Frankrijk. In Frankrijk werkt Traject 58 samen met Nederlandse partners.

De trajecten in Nederland vinden plaats op zorgbedrijven in de drie Noordelijke provincies.


Traject 58 is in mei 2014 overggegaan van een V.O.F.naar een B.V.

 

Traject 58 heeft een Raad van Toezicht, een Cliëntenraad en een onafhankelijke vertrouwenspersoon. De klachtenregeling loopt via de IPKC (Inter Provinciaal Klachten Commissie) (info IPKC).


Traject 58 werkt met jongeren. Waar in de tekst wordt gesproken van 'hij', 'zijn' en 'hem' is er steeds sprake van 'hij / zij', 'zijn / haar' en
'hem / haar'.

 

 

Nieuwsbrief

Traject 58 probeert zo'n 3 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen over de stand van zaken en ontwikkelingen binnen de organisatie. Deze wordt via E-mail verspreid. Vanwege drukke werkzaamheden is er tijdelijk geen nieuwsbrief.

Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen verzoeken wij vriendelijk ons dit kenbaar te maken via onderstaande knop.


aanmelden nieuwsbrief

 

 

Klachten- en Privacyreglement

Indien gewenst is een exemplaar van het Klachtenreglement en/of het Privacyreglement op te vragen via het contactformulierof of bij de Trajectbegeleider. U kunt deze ook downloaden via de link in de rubriek 'Informatief', rechts op deze pagina.

 

 

 

disclaimer  |  contact  |  office@traject58.nl

back to toptop
Traject 58
traject58 informatief

Nieuwsbrief Traject 58:

voorjaar 2013
Klik hier

najaar 2012
Klik hier

voorjaar 2012
Klik hier

najaar 2011
Klik hier

april 2011
Klik hier

december 2010
Klik hier

september 2010
Klik hier

mei 2010

Klik hier

januari 2010
Klik hier

september 2009
Klik hier

november 2008

Klik hier

juni 2008

Klik hier

 

 

Informatie over Nederlandse zorgbedrijven, klik hier
Klik hier voor wervingsbrief Boerenbedrijven Noord-Nederland

 

D O W N L O A D S

- Privacyreglement Traject 58
- Klachtenprocedure Traject 58

- Checklist Intake

- Protocol Medicijngebruik T58

- Kledinglijst (FrankrijkTraject)

- Medische verklaring Frankrijk

- Stappenplan uit het
    wegloopprotocol

- Brochure Geneesmiddelen
   meenemen op reis-Frankrijk

- Meldingsformulier
Vertrouwens  Persoon

- Alg. Voorwaarcen Traject 58

 

Archief_Traject58

T58 werkt!